Allmänna villkor

Allmänt

Ab Vi & He Consulting Oy, FO-nummer: 2769129-4, adress: Simostået 47, 65800 Replot; (”Serviceleverantör”) säljer växtskyddsexamen till privatpersoner (”Kunder”). Dessa allmänna villkor (”Villkor”) tillämpas vid alla kund beställningar av växtskyddsexamen (”Tjänsten”) eller andra tjänster på nätsidan www.växtskyddsexamen.fi, www.vaxtskyddsexamen.fi, www.kasvinsuojelututkinto.fi, www.kasvinsuojeluainetutkinto.fi, www.kasvinsuojelukoulutus.fi (”Hemsidan”) i vår webbaffär (”Webbaffär”) eller vid andra leveranser.

Serviceleverantören förbehåller sig rätten att ändra leveransvillkor ensidigt och därför skall Kunden läsa igenom dessa villkor innan varje beställning som genomförs vid beställning av Tjänster från Serviceleverantörens Webbaffär.

Definitioner:

”Du”: eller andra motsvarande uttryck refererar till vilket som helst användaren av Tjänsten.

”Klarna”: Används av Serviceleverantören som betalningstjänst för Tjänsten.

”Kund”: eller andra motsvarande uttryck refererar till vilken som helst användaren av Tjänsten.

”Serviceleverantör”: Ab Vi & He Consulting Oy, FO-nummer 2769129-4, adress: Simostået 47, 65800 Replot.

”Sidan”: www.växtskyddsexamen.fi, www.vaxtskyddsexamen.fi, www.kasvinsuojelututkinto.fi, www.kasvinsuojeluainetutkinto.fi och www.kasvinsuojelukoulutus.fi

”Suomi.fi”: används av Serviceleverantören för att starkt identifiera kunderna, som köper Tjänsten.

”Tentamen”: del av Tjänsten, där kunder avlägger omfattande eller delexamen inom växtskydd. För att Tentamen skall godkännas, krävs minst att 80% av frågorna är rättbesvarade.

”Tjänsten”: Ansöka, avlägga eller förnya en växtskyddsexamen via Webbaffären/Sidan.

”Tukes”: Säkerhets- och kemikalieverket.

”Vi”: eller andra motsvarande uttryck refererar till Serviceleverantören: Ab Vi & He Consulting Oy.

”Villkor”: eller andra motsvarande uttryck refererar till dessa användarvillkor som är publicerade på Sidan.

”Växtskyddsexamen”:  Växtskyddexamen är lagstadgad för alla användare av växtskyddsmedel. Dessa användare omfattar fram för allt: jordbrukare, skogsmaskinföretagare, trädgårdsföretagare och försäljare av växtskyddsprodukter. I Webbaffären kan du avlägga Växtskyddsexamen, genom att avlägga Tentamen. Om Tentamen godkänns, skickas ett intyg direkt till Kundens e-postadress i PDF-format.

”Webbaffär”: Portalen som används för att beställa tjänster som omfattar digital Växtskyddsexamen och som finns på www.växtskyddsexamen.fi, www.vaxtskyddsexamen.fi, www.kasvinsuojelututkinto.fi, www.kasvinsuojeluainetutkinto.fi och www.kasvinsuojelukoulutus.fi.

Tjänster och priser

Tjänsternas egenskaper och priser presenteras i Webbaffären. Vi förbehåller oss rätten att ändra tjänsternas priser. Egentliga priser inkluderar moms (24%) och du kan se momsbeloppet i Klarnas betalsystem.

Beställning och avtal

Du kan beställa Tjänsten från Webbaffären genom att identifiera dig via Suomi.fi, betala för Tjänsten via Klarna och avlägga antingen omfattande eller begränsad växtskyddsexamen. Om din examen godkänns, dvs. Du får minst 80% rätt av examensfrågorna, skickas ett examensintyg till Din angivna e-postadress.

När du genomför en beställning i webbutiken finns kravet att du läser igenom och accepterar de allmänna villkoren som gäller vid ordertillfället. En bekräftad beställning som accepterats av oss är bindande och skapar ett avtal enligt dessa villkor.

Servicenivå

Serviceleverantören ska göra allt som rimligt kan förväntas för att kunna uppfylla skyldigheterna. Serviceleverantören är beroende av andra sidotjänster som den inte själv representerar, som till exempel Suomi.fi och Klarna.fi -nätsidorna som den använder för att identifiera kunder och som betalningsleverantör. Om det framkommer serviceavbrott kan det påverka Serviceleverantören och Serviceleverantören ansvarar ej vid sådana fördröjningar.

Serviceleverantören garanterar inte att Tjänsten fungerar och är användbar under avbrott eller fel. Tjänsten kan avbrytas på grund av service, uppdateringar eller system- eller nätverks fel. Serviceleverantören eftersträvar att meddela om möjliga avbrott och fördröjningar på sin Sida och per e-post till de Kunder vars beställningar hanteras just då.

Leverans och leveranstid

Intyget av växtskyddsexamen levereras alltid genast till Kundens angivna e-postadress i PDF-format, om Kunden fått minst 80% rätt i Tentamen.

Beställning och avtal

Du kan beställa tjänster i vår Webbaffär genom att välja Tjänsten, identifiera dig via Suomi.fi, betala Tjänsten via Klarna och slutligen avlägga Tentamen. När du beställer i vår Webbaffär, förväntas att du har bekantat dig med och godkänt våra giltiga Villkor. Kunden förstår att godkänd och betald beställning är bindande och formar ett avtal enligt dessa Villkor mellan Kunden och Serviceleverantören.

När Kunden beställer Tjänster:

  • Försäkrar Kunden att Kunden har bekantat sig med utbildningsmaterialet.
  • Kunden tillåter att Vi använder stark identifiering via Suomi.fi.
  • Kunden tillåter att Vi använder och förmedlar angivna personuppgifter till Tukes, för Kunder med godkänd Tentamen.
  • Kunden binder sig till och agerar enligt dessa villkor och tvingande lagstiftning i all sin handling och funktion som rör sig Tjänsten.

Betalning och betalningssätt

Beställning på det sätt som beskrivs och betalas i Klarna, integrerad i Webbaffären.

Beställnings- och betalningsbekräftelse

Efter lyckad beställning, får Kunden ett intyg över erlagt växtskyddsexamen skickad till sin e-post.

Även betalningssätt bekräftas i beställningsbekräftelsen.

Om vi på grund av oförväntad anledning inte bekräftar din beställning automatiskt, skall vi meddela om det så snart som möjligt.

Ångerrätt

Tjänster som beställs via Webbaffären har ingen ångerrätt.

Om tjänsten inte kan leverera, på grund av t.ex. bristfällig information, kommer kostnader inte att återbetalas. Man har dock möjlighet att korrigera bristfällig information, som överenskoms separat.

Kundtjänst

Vår personal hjälper gärna till och svarar på eventuella frågor angående din beställning, så tveka inte att kontakta oss via vår e-post:

viktor.ostman@icloud.com

Begränsning av ansvar

Serviceleverantören är inte ansvarig för direkt, indirekt eller för annan skada relaterad till eller till följd av beställning, leverans eller produkt, utom för de bestämmelser som gäller enligt konsumentköplagen eller annan relevant lag.

Tvister

I de fall där det uppstår en tvist angående en beställning önskar vi kunna lösa det i första hand tillsammans med dig. Vi ber dig därför att kontakta vår Kundservice vid sådana fall så att vi tillsammans kan försöka lösa problemet.

Diskrepanser mellan olika språkversioner

I fall det finns diskrepanser mellan olika språkversioner av dessa Villkor, skall den svenska versionen lydas.