Yleiset ehdot

07.06.2019

Yleistä

Ab Vi & He Consulting Oy, y-tunnus: 2769129-4, osoite: Simostået 47, 65800 Raippaluoto; (”Palveluntarjoaja”) myy kasvinsuojeluainetutkintoja yksityishenkilöille. Nämä yleiset ehdot (”Ehdot”) soveltuvat kenen tahansa (”Asiakas”) tekemiin kasvinsuojeluainetutkintoigin osoitteissa: www.växtskyddsexamen.fi, www.vaxtskyddsexamen.fi, www.kasvinsuojelututkinto.fi, www.kasvinsuojeluainetutkinto.fi ja www.kasvinsuojelukoulutus.fi (”Sivusto”) sijaitsevissa verkkokaupoissa (”Verkkokauppa”). Ehdot soveltuvat myös muiden palveluiden tilaamiseen ja muiden palveluiden toimituksiin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja yksipuolisesti aika ajoin, joten Asiakkaan tulee tutustua Ehtoihin joka kerta etukäteen tilatessaan Palveluita (määritelty jäljempänä) Palveluntarjoajan verkkokaupasta.

Määritelmät

”Asiakas”: tai vastaavat ilmaisut viittaavat keneen tahansa tämän Palvelun käyttäjään.

”Ehdot”: tai vastaavat ilmaisut viittaavat näihin käyttöehtoihin, jotka ovat kulloinkin julkistettuina Sivustolla.

”Kasvinsuojeluainetutkinto”: Kasvinsuojeluainetutkinto on lakisääteinen tutkinto kaikille kasvinsuojeluaineiden käyttäjille. Näitä käyttäjiä ovat muun muassa: maanviljelijät, metsäyhtiöt, puutarhurit ja kasvinsuojeluaineiden myyntiedustajat. Verkkokaupassa voit suorittaa Kasvinsuojeluainetutkinnon suorittamalla tutkintokokeen hyväksytysti. Jos Tutkintoon vaadittava koe on suoritettu hyväksysti, todistus lähetetään suoraan asiakkaan sähköpostiosoitteeseen PDF-muodossa.

”Klarna”: Palveluntarjoajan käyttämä maksupalvelu, mikä on osa Palvelusta.

”Me”: tai vastaavat ilmaisut viittaavat Palveluntarjoajaan eli Ab Vi & He Consulting Oy:ön.

”Palvelu”: Sivuston/Verkkokaupan kautta, hakeminen, suorittaminen tai uusiminen kasvinsuojeluainetutkintoja.

“Palveluntarjoaja”: Ab Vi & He Consulting Oy, y-tunnus: 2769129-4, osoite: Simostået 47, 65800 Raippaluoto.

”Sinä”: tai vastaavat ilmaisut viittaavat keneen tahansa tämän Palvelun käyttäjään.

”Sivusto”: www.växtskyddsexamen.fi, www.vaxtskyddsexamen.fi, www.kasvinsuojelututkinto.fi, www.kasvinsuojeluainetutkinto.fi, www.kasvinsuojelukoulutus.fi

”Suomi.fi”: Palveluntarjoajan käyttämä palvelu, Asiakkaiden vahvan tunnistamisen suorittamiseksi.

”Tukes”: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

”Tutkinto”: osa Palvelusta, missä Asiakas suorittaa laajan tai suppean kasvinsuojeluainetutkinnon. Tutkinnon hyväksymiseksi vähintään 80% kysymyksistä tulee olla oikein vastattu.

“Verkkokauppa”: Sivustolla osoitteissa www.växtskyddsexamen.fi, www.vaxtskyddsexamen.fi, www.kasvinsuojelututkinto.fi, www.kasvinsuojeluainetutkinto.fi ja www.kasvinsuojelukoulutus.fi saatavilla oleva portaali kasvinsuojeluainetutkinnosta koskevien palveluiden tilaamiseksi, suorittamiseksi tai uusimiseksi.

Palvelut ja hinnat

Palveluiden sisältö ja hinnat ovat esitetty Verkkokaupassa. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. Tuotteiden lopulliset hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%), joka ilmenee tilausvahvistuksessa.

Palvelutaso

Palveluntarjoaja tekee kohtuuden rajoissa kaiken voitavan näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Palveluntarjoaja on riippuvainen tietyistä oheispalveluista, jotka eivät ole sen itse tuottamia, kuten Suomi.fi sekä Klarna:n-sivustoja, jonka kautta Palveluntarjoaja hakee tietoja. Mikäli Palveluntarjoajan käyttämissä oheispalveluissa ilmenee katkoksia, tämä voi vaikuttaa Palveluntarjoajan toimintaan, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa tällaisten katkosten aiheuttamista viivästyksistä.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii ja on käytettävissä ilman katkoksia tai vikoja. Palvelun toiminta voi keskeytyä huoltotöiden, päivitysten tai järjestelmä- tai verkkohäiriöiden takia. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan mahdollisista katkoksista tai viivästyksistä Sivustollaan tai sähköpostitse asiakkaille, joiden tilausten käsittely on kesken.

Toimitus ja toimitusaika

Kasvinsuojeluainetutkinnon tutkintotodistus) toimitetaan aina heti Asiakkaan ilmoittamalle sähköpostiosoitteeseen PDF-muodossa, jos Asiakas on vastannut tutkintokokeessa vähintään 80% kysymyksistä oikein.

Tilaaminen ja sopimus

Voit tilata tuotteita Sivustomme Verkkokaupassa valitsemalla tuotteen ja vahvistamalla tilauksen ja maksamalla tuotteet maksupalvelussa. Tilatessasi Verkkokaupastamme sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin Ehtoihin. Asiakas ymmärtää, että Asiakkaan hyväksymä ja Palveluntarjoajan vahvistama tilaus on sitova ja synnyttää sopimuksen Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille. Nämä Ehdot ovat osa mainittua sopimusta.

Tilatessaan Palveluita Asiakas:

· Vakuuttaa Asiakas, että hän on tutustunut koulutusmateriaaliin;

· Asiakas hyväksyy, että Me käytämme Suomi.fi-palvelua Asiakkaan vahvaksi tunnistamiseksi;

· Asiakas hyväksyy, että Me luovutamme henkilötietoja Tukesille Asiakkaista, jotka ovat hyväksyttävästi suorittaneet Tutkinnon; ja

· Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja pakottavaa lainsäädäntöä koskien kaikkea toimintaansa liittyen tähän Palveluun.

Maksaminen ja maksutavat

Tilauksen voi maksaa Verkkokaupassa kuvatuilla tavoilla ja maksu tapahtuu Klarna:n kautta, joka on integroitu osaksi Verkkokauppaa.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnistuneen tilauksen ja tutkintokokeen suorittamisen jälkeen Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään Kasvinsuojeluainetutkinnon tutkintotodistus.

Tilausvahvistuksessa vahvistetaan myös käytetty maksutapa.

Jos emme jostain odottamattomasta syystä voi vahvistaa tilausta, ilmoitamme siitä Asiakkaalle sähköpostitse mahdollisimman pian.

Peruutusoikeus

Sivuston kautta tilatuilla Palveluilla ei ole peruutusoikeutta.

Mikäli Palvelua ei pystytä toimittamaan Asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten puutteellisista tiedoista, Asiakkaalle ei palauteta maksua siltä osin, kuin se voidaan käyttää Palveluntarjoajalle aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Puutteellisia tietoja voidaan korjata sopimuksen mukaan.

Asiakaspalvelu

Palveluntarjoajan henkilökunta auttaa Asiakasta tilaukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaan tulee olla ensisijaisesti yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen:

viktor.ostman@icloud.com

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palveluun, tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta, ellei pakottava määräys lainsäädännössä kyseisen vahingon osalta toisin määrää.

Erimielisyydet

Asiakkaan tilausta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimalla. Asiakkaan tulee ensi tilassa ottaa yhteyttä Palveluntarjoajan Asiakaspalveluun asian sopimiseksi.

Ristiriidat eri kieliversioiden välillä

Mikäli suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset Ehdot eivät ole saman sisältöisiä, noudatetaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.