Växtskyddsexamen

Alla yrkesanvändare måste ha en ikraftvarande växtskyddsexamen:

  • Alla personer som använder växtskyddsmedel i sitt yrke * Jord-,
    trädgårds och skogsbruk
  • Preparat som klassificerats för yrkesbruk får köpas och användas
    endast av personer som avlagt växtskyddsexamen
  • Examenskravet gäller även försäljare av växtskyddsmedel

Växtskyddsexamen (omfattande)

Gäller alla jordbrukare och trädgårdföretagare och berättigar till att köpa och använda alla växtskyddsmedel inklusive preparat för skogsvård

Växtskyddsexamen inom skogsvård (begränsad examen)

Berättigar till att köpa och använda preparat som godkänts för bekämpning av rotröta, glyfosatprodukter godkända för skogsvård och produkter som har bortstötande effekt mot hjortdjur.

Utbildningsmaterial

Här hittar du länk till Tukes -utbildningsmaterial. Studera detta innan du påbörjar examen!

Gör växtskyddsexamen

Äntligen kan du avlägga växtskyddsexamen direkt på nätet och detta kostar endast 39,95€ (inkl. moms). Vi tar endast betalt för en godkänd examen. Allt du behöver göra för att sätta igång är att identifiera dig med dina bankkoder via Suomi.fi-tjänsten och betala via Klarna.

Ta examen

Genom att klicka på “Ta examen” ovan försäkrar jag mig om att jag kommer agera rätt och följa angivna regler.

1.

Läs utbildningsmaterial

Läs igenom utbildningsmaterialet innan du tar testet.

2.

Verifiera identitet

Du identifierar din identitet via Suomi.fi och dina bankkoder.

3.

Betala

Betalning gör du via Klarna och får kvittens på din betalning. Du behöver dina bankkoder för att betala.

4.

Gör testet

Testen innehåller 20 frågor för växtskyddsexamen, väljer du begränsad examen för skogsbruk omfattar testen 10 frågor.

5.

Få intyg

När du avklarat examen, sänds ett intyg direkt till din angivna e-postadress.

Gör växtskyddsexamen

Ta examen