Växtskyddsexamen.fi

Bakom varje tjänst finns en intressant idé. Idén bakom Växtskyddsexamen.fi var att underlätta processen för privatpersoner att avlägga växtskyddsexamen, som är en lagstadgad examen för professionella användare av växtskyddsmedel i Finland.

Tidigare har man varit tvungen att fysiskt ta sig till utbildningsstället och gå på en kurs samt fysiskt avlägga växtskyddsexamen. Detta har bland annat medfört förlorad arbetstid och extra kostnader för arbetsgivare.

Växtskyddsexamen.fi är alltså en nätbaserad tjänst där ni har möjligheten att snabbt och enkelt avlägga omfattande eller begränsad växtskyddsexamen digitalt.

Hur går det till då man avlägger växtskyddsexamen digitalt?

Växtskyddsexamen.fi har gjort det så smidigt som möjligt för er att avlägga växtskyddsexamen genom fem olika steg:

  1. Ni bekräftar att ni studerat tentamensmaterialet, som finns på Säkerhets- och Kemikalieverkets (Tukes) hemsida, har studerats
  2. Ni identifierar er via Suomi.fi med bankkoder
  3. Ni betalar för avläggandet av växtskyddsexamen via Klarnas betaltjänst
  4. Ni avlägger antingen den omfattande eller begränsade tentamen
  5. Ni erhåller ett intyg över avlagd växtskyddsexamen per e-post när tentamen är godkänd. För godkännande krävs 80 procent rätta svar.

Mera information om växtskyddsexamen finns att läsa på Säkerhets- och Kemikalieverkets (Tukes) hemsida. Där hittar ni dessutom allt utbildningsmaterial, som ni bör studera innan ni avlägger examen.

Vem står bakom Växtskyddsexamen.fi?

Utvecklare av Växtskyddsexamen.fi är företaget Vi & He Consulting, som grundades under 2016 av Viktor och Henrik Östman. De erbjuder experttjänster inom ekonomi och skogsbruk samt har bägge en lång erfarenhet av affärsverksamhet och digitala system. Nedan finner ni en kort beskrivning av Viktors och Henriks erfarenheter:

Viktor Östman, Verkställande Direktör (VD)

Viktor Östman jobbar som bolagets Verkställande Direktör (VD). Han har även erfarenhet från andra VD uppdrag i flertalet mindre start-up bolag. Till yrket är Viktor utbildad ekonom och har utöver de olika VD uppdragen, en gedigen internationell erfarenhet från både investeringsverksamhet och transaktionsrådgivning. Som VD är Viktors största uppgifter att utveckla verksamheten, sköta om de finansiella uppgifterna och driva övriga VD relaterade uppgifter.

Hur skall vi kontakta er?

Om ni har några frågor kring hur avläggandet av växtskyddsexamen går till eller allmänt om Växtskyddsexamen.fi, tveka inte att kontakta oss via vår kundtjänst på: info@kasvinsuojeluainetutkinto.fi