Plant protection examination information:

Krav och förfarande som hänför sig till växtskyddsexamen

  1. Lagstiftning
  2. Faror och risker samt deras identifiering och hantering
  3. Säker hantering av växtskyddsmedel
  4. Förfarande och metoder inom integrerat växtskydd (IPM)
  5. Spridningsutrustning
  6. Dokumentation över användningen av växtskyddsmedel
  7. Olagliga och förfalskade preparat
  8. Biocider